T6:122


(Rubrik:) Wåla heredt.
     

            Notarum Explicatio

A.        Etingebo, skattegårdar 2
            hwardera                     3 örs land  
B.        Vtsäde                         10 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                         8 1/2 tunnor
D.        Vtsäde                         9 tunnor
E.         Vtsäde                        5 tunnor
F.         Vtsäde                        2 3/4 tunnor
G.        Wäster myran, toofuug och någott skog
            ibland, dyiebotn, höö   16 laß
H.        Heem engen, hård wall 60 laß
            Fleer engiar till denne by finnas fol. 123 vti Aske-
            myran och Rön myran och Trolz myran.

(Karttext:)

Scala ulnarum.
På denne sida tager Wäster Sällia egor emott.
Lind
Här tager Eting eng emott.
På denne sida tager Stafansbo eng emott.