T6:123


(Rubrik:) Wåla sochn.
     

            Notarum Explicatio

A.        Ashe myran, hörer till
            Etingebo, släät och sank,
            höö till                         8 laß
            Den andra deelen i Ashe-
            myran är med någott
            skog ibland, höö          6 laß
B.        Öster Rönmyran till Wäster-
            gården i Etingebo, tofuug,
            höö                             8 1/2 laß
C.        Röningen till Wästergår-
            den i Etingebo, stubbug,
            höö                             11 laß
D.        Siö engen till Wästergården
            i Etingebo, skog ibland 6 laß
E.        Wäster Rön myran till
            både gårdarna i Etinge-
            bo, till Wästergården är
            afrögt, slätt                   9 laß
            Till Öster gården skogutt
            och höö                       5 laß
F.         Trolz myran till Öster gården
             i Etingebo, sank          5 laß

G.         Till Etingebo, stubbug och
             något små skog ibland och
             sank, till Wästergården,
             höö                            12 laß
H.         Öster murena till Bukarby,
             slätt                            12 laß
I            hörer till Aspenääß och
             är höö                         9 laß
K.         Muren till Gästebo,
             höö till                        2 1/2 laß
L.          Muren till Tubbo         2 laß
             Tubbo fins fol. 129.

M.                                           40 laß
N          hörer till Bukarby        8 laß    
O.         Till Södergården i Bukarby,
             höö                             4 1/2 laß

             Alle deße engiar äre af
             myr wall.

P           hörer till Jugansbo
             och är        2 1/2 laß
             Jugansbo står fol. 132

(Karttext:)

Långhelz siöön.