T6:124


(Rubrik:) Wåla heredt.        Wåla sochn.
     

            Notarum Explicatio

A.        Hellianbo, skattegård
B.        Gärdett, vtsäde            12 tunnor
C.        Vtsäde                        10 tunnor
D.        Vtsäde                        10 tunnor
E.         Vtsäde                        5 1/2 tunnor
            Vthi deße fyra gärden hafuer Mångz-
            bo och Borgen teegskifftes med Hel-
            lianbo, såsom och vthi engiarna.
            Muulbeet elak, skog litett.
            Fiske någott vthi Temnan.
F.         Vtsäde                        5 tunnor
G.        Vtsäde                        2 tunnor
H.        Vtsäde                        5/8 tunnor
I.         Vtsäde                         5 3/4 tunnor
            Mulbete
                          } elak
            Skog
            Fiske vthi Temnan temeligit.
K.        Norr engett, teegskifftes till både
            byarna,
            höö till                                6 laß
L.         Skallebo engett till Borgen  5 laß
M.       Skallebo till Hellianbo          9 laß
N.        Petebo engen, teegskifftes till Hel-
            lianbo och Borgen,
            höö till                                81 laß
O.        By engen till Borgen, någott litet
            skog ibland och tofuug        60 laß
P.         Söder engen till Borgen, tofuug,
            höö till                                36 laß   
Q.        Söder engen till Brunsbo, tofuug,        fol. 113
            höö                                    36 laß
R.        Söder engen till Helganbo, tofuug
            ibland, höö                         9 laß
            Deße byar, Helganbo och Borgen,
            hafua vtiord i Åby, Borgen
            2 ortugar, Helganbo 4 ortugar.
            Deße byar hafua ingen miöl och sågquarn.
            Till Borgen fins een vtjord fol. 113 och
            heeter Jåpz bo, noterat littera F, vti huilken
            jord Borgen hafuer trediungen emot
            Brunßbo.

A+.      Hemanet Borgen, gård    1

            Till denne by fins en rögningz eng fol. 114,
            noterat littera I.

(Karttext:)

Scala ulnarum.
På denne sida tager Gästebo åker emott.
På denne sida möter Brunsbo åker
På denne sida möter Smedzbo åker.
På denne sida tager Hug<...>1 åker emott.
På denne sida möter Åby eng emott.

1 Ordet inte fullt läsligt i skarven mellan sidorna.