T6:125


(Rubrik:) Wåla heredt.
     

            Notarum Explicatio

A.        Bukarby, skattegårdar  2
            Den ene är                   4 örsland
            Den andra                    4 1/2 öre
B.        Vtsäde                         7 tunnor
C.        Vtsäde                         9 tunnor
D.        Vtsäde                         9 tunnor
E.         Vtsäde                        10 tunnor
F.         Wreten, vtsäde            1/2 tunna
            såsom och någott sloter ibland, men
            mäst skog, höö        8 laß
G.        Heemengen till Bukarby, och här
            hafuer Jugansbo teegskifftes
            till et öresland, Jugansbo fins fol. 132,
            räntar heele enget     96 laß
H.        Haga till Bukarby, tofuug
            ibland, doger till åker.
I.         Sill myran till Bukarby,
            höö till                      10 laß
            Till denne by är elak
            mulbeet och ringa skogh,
            intet fiske.
Fol. 113 Lagebo hafuer i denne by i åker
            och eng  2 örs land och 4 penningar

             Sille myran som fins fol. 112 hörer half-
             partten hijt till Bukarby och är noterat
             littera F, räntar     5 laß.
             Fleer engiar till denne by finnas fol. 123
             vti Öster muren, noterade H, N, O, ränta
             alle tillhopa          24 1/2 laß 

            Specialis Explicatio      tunnor   laß

1          gården vtsår åhrligen            6          32    vti G 
2          gården vtsår åhrligen            6 1/2     34    vti G 
3.         Vtjorden till Lage bo vtsår    3         18    vti G
4.         Vtjorden till Jugansbo           2         12    vti G
            Vti de andra engiarna haf-
            fua vtjordarna intet.
            Vti alle de andra engiarna
            hafuer den första gården                   23 1/2
            Den andra gården hafuer                  24

(Karttext:)

På denne <sida> möter Etingebo egor.
Här möter Stafansbo egor.
På denne sida tager Lagebo åker emott.