T6:126


(Rubrik:) Wåla sochn.
     

            Notarum Explicatio                  tunnor   laß

A.        Espenbo, skattegård  4 öreß land
B.        Gärdet, vtsäde                                 3 3/4
C.        Vtsäde                                            3 1/4
D.        Vtsäde                                            7 1/8
E.         Myr och hård walß eng, höö                        22
F.         Enget, hörer till Rikebo                                12
            Espenbo fins fol. 136.
            All nödtorftig skog till fyllest.
            Fiske                              0
            God muulbeet.
            Humblegård        300 stenger
            Såg och miölquarn          0

(Karttext:)

Mårthensbo möter.
Kullar bo möter.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckningar:)

Espenbo
2 rd