T6:127


(Rubrik:) Wåla sochn.
     

            Notarum Explicatio                  tunnor   laß

A.        Wåla prästegård.
B.        Gärdet, vtsäde                                  12
C.        Vtsäde                                             16
D.        Vtsäde                                             15
E.        Vtsäde                                              14 1/2
F.        Vtsäde                                              2 1/4
G.        Vtsäde                                              3 1/2
H.        Vtsäde                                              1/2
I.          Vtsäde                                             3 1/8
K.        Lång engen, höö                                          36
L.         Landbo rudun, höö                                      66
M.        Kyrkiegården
N.        Beteß haga, hwarken till åker
            eller eng.
            Skog och muu<l>beet till nödtorften.
            Fiske vti Tämnan.
            Quarn som brukas hööst och wåhr.
            Till prästegården fins een enges
            teeg fol. 145, noteradt littera O, räntar        10
            Hijt lyder och een wreet som fins
            fol. 113, noteradt littera B, kallaß La-
            gebo wreeten, vtsäde                        4
            Humblegård                    0

(Karttext:)

Offerbo eng möter.
Hoffz eng möter
Hoff möter
Swijnbolsta möter
Swijnbolsta eng möta.
Scala ulnarum.

(Annan anteckning, annan hand:)

Författad år 1652 af Johan Åkeson