T6:129


(Rubrik:) Wåla heredt.      Wåla sochn.


(Vänstra sidan:)    

            Notarum Explicatio

A.        Tubboo, skatteheman, 4 örißland
B.        Vtsäde                        6 1/4 tunnor
C.        Vtsäde                        5 tunnor
D.        Vtsäde                        4 tunnor
E.        Vtsäde                        3 1/2 tunnor
F.        Vtsäde                        1 tunna
G.        Enget                          30 laß
H.        Enget                          15 laß
            Timber skogh tämmeligh godh
            Tarff skogh godh.                        Till denne by fins en eng fol. 123,
            Mulebete elackt.                          noterat littera L, räntar    2 laß  
            Quarn ställe                 0                  Här är intet fiske
            Humblegård til             600 stör       till.   

(Karta utan text.)

(Senare anteckning:)

4 plr


(Högra sidan:)    

            Notarum Explicatio

A.        Sijlleboo 2 skattegårdar
            Söder gården           8 örißland
B.        Vtsäde                     8 tunnor
C.        Vtsäde                     7 tunnor
D.        Vtsäde                     7 tunnor
E.         Vtsäde                     7 1/2 tunnor
F.         Vtsäde                     1 1/4 tunna
G.        Söder enget              20 laß
H.        Enget                        6 laß
I.          Enget                       16 laß
            Tarff skogh och mulebete godt.
            Fijske vatn               0
            Humblegård             300 stör
            Sågh och miölquarn  0   

(Karttext:)

Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckningar:)

Söder
Norr.
NB. Charta omvändas