T6:130


(Rubrik:) Wåla heredt.      Wåla sochn.


(Vänstra sidan:)    

            Notarum Explicatio

A.        Kankeboo, skatteheman, 3 örißland
B.        Vtsäde                            5 tunnor
C.        Vtsäde                            1 1/4 tunnor
D.        Vtsäde                            3 1/2 tunnor
E.         Vtsäde                            6 1/4 tunnor
F.         Enget                              36 laß
            Tarff skogh godh. Såge och miölquarn   0
            Mulebete elackt.
            Humblegård                    80 stöör
            Fijske vatn                      0


            Rumpeboo, skatteheman 2, örißland
B.        Vtsäde                            6 tunnor
C.        Vtsäde                            2 tunnor
D.        Vtsäde                            2 1/4 tunnor
E.         Enget                              16 laß
F.         Enget                              2 laß
            Tarff skogh och mulebete godt
            Humblegård                    300 stänger
            Quarn                             0  
            Fijske vatn                      0 
  

(Karttext:)

Scala ulnarum.(Högra sidan:)    

            Notarum Explicatio

A.        Släthan, chrono tårp, 1/2 öriß land
B.        Vtsäde                      2 1/4 tunnor
C.        Vtsäde                      2 1/4 tunnor
D.        Enget                        6 laß
            Skogh och mulebete till nötorfften
            Quarn stelle              0
            Fijske vatn                0
            Humble gård             0
            Miöl och sågequarn   0
            Hijt lyder et eng fol. 132, noterat littera A,
            räntar höö                 4 laß


E.        Kågheboo tårp, ligger til Skooboo, Skobbo fins fol. 131
            både medh åker och engh.
F.        Vtsäde                      1 1/16 tunnor
G.        Enghet                      4 laß
H.        Enget                        2 laß   
            Skogh och mule bete til nötorfften.
            Sågh, miölquarn och fiske  0  
            Humblegård                      0
            Hijt hörer en eng fol. 132, noterat littera C, höö  4 laß,
            kallas Knytte.

(Karta utan text.)