T6:131


(Rubrik:) Wåla heredt.        Wåla sochn.
     

            Notarum Explicatio

            Skoboo, skatte heman      2 stycken  
A.        Öster gården                     4 1/2 örißland
            Vester gården                   5 öriß land 
B.        Vtsäden                            9 tunnor
C.        Vtsäde                              5 1/2 tunna
D.        Vtsäde                              9 3/4 tunna
E.        Vtsäde                              6 1/2 tunna
F.        Vtsäde                              9 tunnor
G.        Vtsäde                              2 tunnor
H.        Enget                                50 laß
I.          Enget                               16 laß
K.        Enget Quarn myran           12 laß 
L.         Quarn enget                      4 laß 
M.       Quarnar                             2 stycken
            Tarff skogh och mulebete godt.

            Slother myran
N.        Höö till            17 laß
            Fiske               0
            Humblegård till Öster-
            gården             400 stenger
            Till Wästergården är
            humblegård      500 stenger

            Specialis Explicatio         tunnor   laß

1          gården hafuer åhrligt vtsäde    9 3/8     45
2          hafuer åhrligt vtsäde               11 1/2   56     

(Karttext:)

Scala ulnarum.