T6:132


(Rubrik:) Wåla heredt.      Wåla sochn.


(Vänstra sidan:)    

            Notarum Explicatio

A.        Slätanns engh, höö till     4 laß
B.        Sille boo noor enger        23 laß   Sillebo fins fol. 129.   
C.        Knytte enget, ligger til Kågebo
            torpet,                    höö   4 laß
            Slätan och Kågebo finnas igen fol. 130.
            Sillebo fins igen fol. 129. 

(Karttext:)

Scala ulnarum.(Högra sidan:)    

            Notarum Explicatio

A.        Juganßboo, skatte, 7 örißland
B.        Vtsäde                      6 tunnor
C.        Vtsäde                      6 tunnor
D.        Vtsäde                      4 1/4 tunnor
E.         Vtsäde                      3 tunnor
F.         Vtsäde                      2 tunnor
G.        Vtsäde                      3 3/4 tunnor
H.        Enget                        12 laß
I.          Enget                        36 laß
            Skogh och mulebete suagt
            Fijske vatn                0
            Humble gård til         600 stöör

            Till denne by
            fins en vtjord
            vti Swijnbolsta,
            fol. 106, och är
            1 ortug.
            Fins och till den-
            ne by eng till
            1 öresland vti
            Bukarby, teeg-
            skiftes vti enget
            G, fol. 125, 12 laß.
            Fins och en eng till
            denne by fol. 123,
            noterat littera P, rän-
            tar höö  2 1/2 laß


K.        Långärde, skatte tårp, 1 1/2 örißland
L.         Vtsäde                       3 1/2 tunnor
M.       Vtsäde                        4 1/4 tunnor
N.        Vtsäde                       1 tunnor
O.        Vtsäde                       1 1/2 tunnor
R.         Enget, höö                 10 laß
P.         Enget                         6 laß
Q.        Enget                         12 laß
            Humble gårdh til         500 stöör
            Skogh och mulebete til nötorfften
            Fiske vatn                   0    0 
            Miöl och såge quarn    0 


(Karta utan text.)