T6:133


(Rubrik:) Wåla heredt      Wåla sochn.


(Vänstra sidan:)    

            Notarum Explicatio

A.        Rangnalboo cronohemman, 1 öriß land
B.        Vtsäde                      5 tunnor
C.        Vtsäde                      2 7/8 tunna
D.        Vtsäde                      1 1/2 tunna
E.         Vtsäde                      1 7/8 tunnor
F.         Vtsäde                      7 tunnor
G.        Enget                        30 laß
H.        Enget                        45 laß
I.          Enget                        14 laß
            Frelse iord 1 örißland och brukas alt 
            i hoop med cronoiorden.
            Skogh och mule bete till nötorfften
            Humble gård til          1000 stöör
            Fijske vatn                 0         

(Karta utan text.)(Högra sidan:)    

            Notarum Explicatio

A.        Staffanß boo, skatteheman, 8 öriß land
B.        Vtsäde                      8 tunnor
C.        Vtsäde                      7 tunnor
D.        Vtsäde                      5 tunnor
E.         Vtsäde                      6 1/4 tunnor
F.         Enget                        30 laß
G.1       Enget                        36 laß
            Tharff skogh och mule bete til nötörfften.
            Timber skogh tämmeligh.
            Fiske vatn                 0
            Sågh och quarn jntit.
            Humble gård til          1000 stöör           
   
(Karttext:)

Scala ulnarum.

(En svårläst senare blyertsanteckning.) 

1 Bokstaven G senare tillskriven med blyerts