T6:134-136


(Rubrik:) Wåla heredt.      Wåla sochn.


(s. 134, vänstra sidan:)    

            Notarum Explicatio

A.        Koorboo, skatte gardar, 2 stycken
            Söder gården            4 öriß land
            Nörgarden                4 öriß land   
B.        Vtsäde                      11 1/4 tunnor
C.        Vtsäde                      9 1/4 tunnor
D.        Vtsäde                      7 tunnor
E.        Vtsäde                       5 1/4 tunnor
F.        Vtsäde                       1/2 tunna
G.        Enget                        80 laß
H.        Enget                        20 laß
            Skogh och mule bete till nötorfften
            Humble gård til          1000 stöör
            Fijske vatn                 0
            Sågh och miölquarn    0         

(Karttext:)

Scala ulnarum.


(Högra sidan:)    


            Notarum Explicatio               tunnor   laß
   
A.        Bjur wala [är gårdar]
           
är skattegårdar    5
            cronegård           1
            1. Cronegården är     4 2/3 öre
            2 är skattegård          5 1/3 öre
            3 är skatte                 5 1/3 öre
            4 är skatte                 7 öre
            5 är skatte                 4 2/3 öre
            6 är skatte                 4 2/3 öre
B.        Gärdet, vtsäde                                 11
C.        Vtsäde                                            45
D.        Vtsäde                                            38 1/2
E.        Vtsäde                                             28
F.        Wreeten, vtsäde                               1 1/2
G.        Åker täppa, vtsäde                           1/4
H.        Godh hård walß eng, höö                            150
I.         Godh hård walß eng, höö                             32   } fol. 136
K.        Godh myreng, höö                                       299
L.         Beeteß haga, doger till eng.
M.        Betz haga, doger till åker och eng.
N.        Beetz haga, doger till åker och eng.
O.        Beetz haga, doger till åker och eng.
P.         Betz haga, doger till åker och eng.
Q.        Beetz haga, doger till åker och eng.
H.        Hår walß eng, fol. 136, höö                         90
K.        Myreng, fol. 136, höö                                 42
            Godh muulbeet.
            Timber, näfuer, baste och
            swedieskog tillfyllest.
            Qwarnar          2 stycken
            Sågequarnar                    0
            Humblegårdar  6 stycken
            Fiske                               0


            Specialis Explicatio               tunnor   laß
   
1          gården hafuer åhrligt vtsäde             8 3/4     85
2          gården hafuer åhrligt vtsäde             10 5/8   106
3          gården hafuer                                  10 5/8   106
4          gården hafuer                                  14 3/8   146
5          garden hafuer åhrligt vtsäde              8 7/8    85
6          gården hafuer                                   8 7/8    85

   
(s. 135:)

(Rubrik:) Wåla heredt.      Wåla sochn.

(Karttext:)

Bergz egor möta
Klostret möter.
Scala ulnarum.

(s. 136, vänstra sidan:)

(Rubrik:) Wåla heredt.

(Karttext:)

Swedenge möter.


(s. 136, högra sidan:)    

(Rubrik:) Wåla sochn.


            Notarum Explicatio               tunnor   laß

A.        Rickebo, skattegård, 5 öre
           
i byn och vtjord till Ginka 1 öre.
B.        Vtsäde                                             7 1/2
C.        Vtsäde                                            10 1/4            Vtjorden är med inräknat.1
D.        Vtsäde                                            10 1/2
            Allehanda slagz tarfue-
            skog tillfyllest.
            Fiske                               0
            Humblegård            1000 stenger
            Såg intet, miölquarn fins här
            Till denne by fins een eng fol. 126,
            noteradt littera F, räntar höö                       12
            Fleere engiar till denne by fin-
            nas fol. 128, noterade littera A.
            Ränta alle till hoopa höö                              56
E.         Beeteß täppa

(Karttext:)

Tängzbo möter
Ginka möter.
Scala ulnarum.           

1 Denna anmärkning egentligen till vänster om den övriga texten.