T6:137


(Rubrik:) Wåla heredt.      Wåla sochn


            Notarum Explicatio                 tunnor   laß

A.        Tängz bo, skattegårdar    2
            1 är                               4 2/3 öre
            2 är                               2 2/3 öre 
B.        Gärdet, vtsäde                                  7 3/4
C.        Vtsäde                                             6 1/2
D.        Vtsäde                                             8 1/4
            Linder vti samma gärde 7 tunnland,
            doga intet till åker, ränta höö                         14
E.         Gärdet, vtsäde                                 11 1/4
            Linder i samma gärde    2 tunnland,
            doga till åker och eng, ränta höö                    4
F.         Måße walß eng, kallas rögningen                   9
G.        Hem engen, höö                                            60
H.        Måße walß eng, kallas Fiällen, höö                20
I.          Beetz haga, doger till åker och eng.
K.        Humblegård             400 stenger
L.         Humblegård             300 stenger
M.        Humblegård             300 stenger
N.        Humblegård             200 stenger
            Timber, näfuer, baste och swedie-
            skog tillfyllest.
            Miölquarnar                   2 stycken
            Såge quarnar                  0
            Fiske                              0

            Specialis Explicatio                 tunnor   laß

1          gården hafuer åhrligitt vtsäde             11        65
2          gården hafuer åhrligitt vtsäde             5 7/8     34       
            1 är                               4 2/3 öre
            2 är                               2 2/3 öre 
B.        Gärdet, vtsäde                                  7 3/4
C.        Vtsäde                                             6 1/2
D.        Vtsäde                                             8 1/4
            Linder vti samma gärde 7 tunnland,
            doga intet till åker, ränta höö                         14


O.        Millan bo, skatte torp, är intet skatt lagt.
P.        Gärdet, vtsäde                                  7 3/4       
Q.        Engett, höö                                                   5


(Karttext:)

Scala ulnarum.