T6:138


(Rubrik:) Wåla heredt.


            Notarum Explicatio                         tunnor   laß

A.        Kullarbo, cronegård,   5 öreß land
B.        Gärdet, vtsäde                                          5 1/2                Leer jord
C.        Gärdet, vtsäde                                          4 1/8                Leer jord
D.        Gärdet, vtsäde                                          6 1/2                Moo jord
            Vti detta gärdet är lind 4 3/4 tunnland, kan
            göras åker vtaf, är intet bärande, af grääß
E.         Gärdet, vtsäde                                          5 1/4                Leer jord
F.         Hård wallß eng, elak,  intet bärande, höö               7
G.        Beeteß haga, doger huarken till åker eller eng.
            En deel af samma haga, hörer till Offerbo.
            Humblegårdar, 2 stycken huardera, 100 stenger.
            Jntet synnerlig god muulbeet.
            Timber, näfuer, baste och swedieskog   0
            Såg och miölquarn                                0
            Fiske                                                    0

(Karttext:)

Ginka egor möta.
Denne åhn kommer ifrå Tängz bo
Offer bo möter.
Espenbo möter.
Denne åhn löper åt Wåla kyrkia och sedan in vti Tämnan wedh Mångz bo.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckningar:)

2 ???
Johan Åkeson 1652