T6:139


(Rubrik:) Wåla sochn.


            Notarum Explicatio             tunnor   laß

A.        Offer bo, skattegård, är    8 öre
            i byn och bolandet            2 öre
B.        Gärdet, vtsäde                               8
C.        Vtsäde                                          6 1/8                }  Leer jord
D.        Vtsäde                                          6 1/8
E.         Vtsäde                                          7 1/4               
F.         Hård walß eng, höö                                  30
K.        Hård walß eng, höö                                  15
L.         Hård walß eng, höö                                  10
            Alle handa slagz tarfue skog till nöd-
            torften, såßom och muulbeet.
            Humblegård till        600 stenger
            Fiske                                    0
            Sågh och miölquarn               0
            Till denne by fins een eng fol. 117
            som kallaß Österteegen Sille bors
            och ligger ibland Gowastebo engen,
            halfparten hörer till Offerbo och
            half parten till Södergården i
            Ginka, är noteradt littera H, den
            halfua deelen som hijt lyder räntar              5


G.        Mårthens bo, skatte torp   16 peningar
O.        Gärdet, vtsäde, moo jord              4 1/2
P.         Vtsäde, moo jord                         5 3/4
I.          Vtsäde, moo jord                         1 1/2
N.        Hård walß eng, höö                                  5
M.        Måßig eng, höö                                        20
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Fiske                                    0
            Humblegård            100 stenger
            Gammalt quarnställe fins här.
            Linden vti gärdet P räntar höö                   9
            doger intet till åker, vtan till eng.
            Linden vti gärdet I räntar höö 8 laß,
            doger till åker och eng.


(Karttext:)

Hoffz eng möter.
Präste gårdz eng möta.
Scala ulnarum.

(Annan, senare anteckning:)

18 ???