T6:140


(Rubrik:) Wåla heredt.      Wåla sochn.


            Notarum Explicatio             tunnor   laß

A.        Stärta, skatte gårdar  3.
            1 och söderste gården är 2 1/2 öre
            vti hemmanet.
            Och vtjord till Etinga        1 1/2 öre  
            Etinga fins fol.       145.
            2 och Millan gården         2 öre
            vti byn.
            Och vtjord till Håbberga  1 2/3 öre      
            Håbberga fins fol. 145.
            3 och Nörregården är      5 öre
            Vtjord till Åker by           1 2/3 öre
            Åkerby fins fol.     145.    
B.        Gärdet, vtsäde                               4
C.        Vtsäde                                          10 1/2
D.        Vtsäde                                          18
E.         Vtsäde                                          8 1/2 
F.         Vtsäde                                          12 1/4             
G.        Toofuug hård walß eng, höö                      20
H.        Kasebo eng till Södergården                      6
I.          Kasebo eng till Nörre gården                     5 1/2
K.        Måßig eng, höö                                         18
            Vp körd åker i Kasebo                 1/2
            Alle handa tarfueskog tillfyllest,
            såßom och god muulbeet.
            Någott litett fiske.
            Miölquarn är här till fol. 141.
            Sågequarn                           0
            Nörre gården hafuer humblegård 1000 stenger
            Millan gården hafuer                800 stenger
            Söder gården hafuer                900 stenger
            Tree engiar höra till denne by
            och finnas fol. 141, noterade litteris
            L, M, N, ränta höö                                    30

            Specialis Explicatio             tunnor   laß

1.         Söderste gårdens åhrlige vtsäde    4 1/2     13 1/4 
            Vtjorden till Etinga, vtsäde            3 1/2     10
2.         Millan gården vtsår                       4          13   
            Vtjorden till Håbberga, vtsäde      3 1/4     9
3.         Nörre gården, vtsäde                   7 5/8     23 1/2    
            Vtjorden till Åkerby, vtsäde         3 1/4     10 1/4

(Karttext:)

Denne åhn komer vtur skogz siögarna och löper åt Håbberga, Åby och sedan [i] vti Tämnan wedh Mångzbo.
Vti gärdet C är mäst skogz jord. Men alle de andre gärden är af god leer jord.
Kasebo wreet.
Söder gårdz deelen är särdeles
skatt lagd för             1 1/2 öre
Men den nörre gårdz deelen är
skattlagd vnder hemmanet.
Vpplanda möter
Scala ulnarum.