T6:141


(Rubrik:) Wåla heredt.


            Notarum Explicatio                             laß

L.         Myr eng till Stärta                                        12
M.        Myr eng till Stärta                                        6
N.        Store Qwarn engen är nyß vpptagen af sko-
            gen , lyder till Stärta, rantar1                         12
O.        Qwarn som brukas både winter och som-
            mar.

(Karttext:)

Scala ulnarum.      

1 D.v.s. räntar