T6:146


(Rubrik:) Wåla heradt.      Wåla sochn.


            Notarum Explicatio

            Bragebo,1 skattegårdh  1,
            skattar            1 öresland
A.        Vthsädhee j gierdhet, tuneland 9 tunnor
B.        Vthsädhee j gierdhet, tuneland 5 1/2 tunnor
                            Summa tunnland      14 1/2 tunnor

C.        Höö aff en myre walls engh till
            nämbligen             laß   16 laß
            Höö aff gierdeßlinderna 10 laß
                            Summa  laß   26 laß

            Skog och muulbete öfuerflödigt
            af allehanda slagz tarfueskog.
            Miölquarn fins här till.
            Sågequarn                    0
            Fiske något vti skogz siögarna.
            Humblegård          400 stenger

(Karttext:)

Brgeboo
Scala ulnarum. 1 a tillskrivet över raden