T6:147


(Rubrik:) Wålha häradt.      Wålha sochn.


            Notarum Explicatio

            Hooff ähr twåå crone gårdar och
            ähr kiöpt vnder skattemanne rättigheet
            och skattar lijka öretaal, nämbligen 6 öresland
A.        Vthsädhee j gierdet                 tuneland      9
B.        Vthsädhee j gierdet                 tuneland      10 1/2
C.        Vthsädhee j gierdet                 tuneland      14 1/2
D.        Vthsädhee j gierdet                 tunneland    7 3/4
                                         Summan    tunneland    41 3/4

E.         Höö aff en hard walls engh            laß       32
            Höö aff gierdeßlindherna               laß       16
                                        Summan           laß       48

1          hemmanet skattar           6 öresland 
            Vthsädhee j gierdet   A   4 1/2
            Vthsädhee j gierdet   B   5 1/2  } summan  20 7/8
            Vthsädhee j gierdhet C   6 5/8 
            Vthsädhee j gierdeht D   3 3/8  
            Höö aff heela hemmanet                laß       24

2.         Skatte hemmanet skattar  6 öresland 
            Vthsädhee j gierdet   A   4 1/2
            Vthsädhee i gierdet   B   5 1/2
            Vthsädhee j gierdhet C   6 5/8 
            Vthsädhee j gierdeht D   3 3/8  
            Hijt hörer een eng som fins fol. 128, räntar  16 laß,
            noteradt littera B.

            Belanghandee skogh och mulbetheee
            finnes ganska ringa, fiskiee jntet.

(Karttext:)

Hooff
Wåhla kyrckia
På denne sijdan möther Öffuerboo egor.