T6:149


(Rubrik:) Wåla heradt.      Harebo sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Swijn måsan, höö         140 laß      By står fol. 150.
            är myr wallz eng och hörer till By.
B.        Bro måsan och myreng  50 laß

            Specialis Explicatio

1          hafuer    8 öres gården vthj
            Swijn måsan, höö             93 laß   
2.         och 4 öres gården          47 laß
1.         Vthi Bromåsan hafuer store gården
            höö                                  33 laß
2.         Den mindre gården           17 laß
            hörer till By                       fol. 150

(Karttext:)

By engiar        HÖR DETTA TILL KARTTEXTEN EL. ÄR DET RUBRIK?
Kiäbbo myra möter.
Denne eng kallas Swijn måßen och lyder till By, är intet synnerlig till grääßwext.
Marstalla eng möter.
Bro måsan
Myre eng
Scala ulnarum.