T6:150


(Rubrik:) Wåla heradt.      Harebo sochn.


            Notarum Explicatio

A.        By, skattegårdar        2
            1. Store gården                 8 öre
            2. Lille gården                   4 öre      
B.        Gärdet, vtsäde                   6 3/4 tunnor
C.        Vtsäde                              5 3/4 tunnor
D.        Vtsäde                              9 tunnor
E.         Beetz haga, doger till eng.
F.         Hård wallz eng godh, höö 135 laß
            Någott myr wall ibland.
G.        Humblegård                      300 stänger
            till Store gården.
H.        Engett, höö                        5 laß

            Timber och allehanda slagz skog till
            nödtorfften.
            Godh muulbeet.
            Qwarn    1 till både gårdarna till
            hopa, som gåår höst och wååhr.
            Humblegård till Lille gården    200 stänger
            Fiske                                     0
            Mere eng till denne by fins fol. 149,
            noterade littera A, B.    

            Specialis Explicatio

1          gården såår det ena åhret  8 3/8 tunnor
            vti gärden B, G.
2          gården i sama gärden        4 1/8 tunnor
1          gården                              10 1/2 tunnor
2          gården i samma gärden     6 1/4 tunnor
1.         Vthi engett F hafuer Store gården
            höö                                  90 laß
            af både slagen tillhopa.
2.         Lille gården                      45 laß
            af både slagen tillhopa.
            Vti enget H hafuer Storegården  3 laß
            Lille gården                                2 laß
            Vti enget H hafuer Store gården 2 laß
            Lille gården                                1 laß

(Karttext:)

Myr wallz eng godh
Hård wallz eng godh
Leer jord
På denne sidan möter Folkebo och Kiäbbo.
På denne sida möter Bällingz heradt och sochn.
Sand jord
Leer jord
Sand jord.
Scala ulnarum.

(Senare anteckning:)

6 pl. med ängarne Svin måssen  och Bro måssen.