T6:151


(Rubrik:) Wåla heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Ramna, skattegård             2 öre
B.        Gärdett, vtsäde                  4 1/8 tunnor
C.        Vtsäde                              3 1/2 tunnor
D.        Godh myr eng, höö            39 laß
E.         Skogz eng af myrwall        14 laß
            Skog och muulbet till nödtorfften
            af alle handa skogh.
            Qwarn                              0
            Humblegård                      0
            Fiske                                0
            Till denne gård är een wreet som
            sååß vppå                         1/4 tunnor
            och står fol. 153, noteradt littera P.           

(Karttext:)

Kiäbbo möter
Skogz eng af myr wall
Godh myr walz eng
Moo jord
Myr eng
Moo jord
Store Bälingz skogen möter.
Scala ulnarum.