T6:152


(Rubrik:) Harebo sochn


            Notarum Explicatio

A.        Marstalla, skattegård             4 öre
B.        Gärdett, vtsäde                  2 3/4 tunnor
C.        Vtsäde                              7 1/4 tunnor
D.        Vtsäde                              2 3/4 tunnor
E.         Obrukatt åker                   1 1/8 tunnor
F.         Biörk myran, höö                  10 laß
G.        Store engen, myrwallz höö     64 laß
H.        Hård wallz eng, skarp            26 laß
I.          Beetz haga, doger till eng.
K.        Hård wallz eng, höö               9 laß
                 Allehanda slagz tarfueskog nogh,
                 muulbeet godh.
                 Qwarn som går höst och wååhr.
                 Humblegård                      0
                 Fiske                                0

(Karttext:)

Myr wallz eng, kallas Store engen
Store skogen möter.
By engiar möta.
Hård wallz eng.
Beetz haga
Moo jord
Hård wallz eng.
Moo jord
Leer jord
Biörk myran