T6:154


(Rubrik:) Wåla heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Biörke, skattegård             3 öre
B.        Vtsäde                           6 tunnor
C.        Vtsäde                           4 5/8 tunnor
D.        Engett, höö                    60 laß
                Godh muulbeet och skog till
                nöd torften.
            Humblegård                   0
            Qwarn                           0
            Fiske                             0
            Till denne gård är en skogz
            eng, fins fol. 166, noteradt littera O,     
            höö till                           12 laß

(Karttext:)

Soolberga möter
Tall jord
Talle jord
Här möter Store Solberg.
Här möter en stor onyttig måsa.
Elak myr wallz eng
Godh myrwalz eng.
Kiäbbo möter.
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Biörke.