T6:155


(Rubrik:) Harebo sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Soolberga, skatte           3 öre
B.        Gärdett, vtsäde              6 3/4 tunnor
C.        Vtsäde                           5 1/2 tunnor
D.        Myr enget, höö              54 laß
E.         Myr enget, lyder till Järbo 22 laß
                Skog och muulbeet till nöd-
                torfften.
                Fiske                             0
                Qwarn                           0
                Humblegård                   0  


            Notarum Explicatio

F.         Järbo, skattegård           3 öre
            och 3 peninge land
G.        Vtsäde                           6 3/4 tunnor
H.        Vtsäde                           5 3/4 tunnor
I.          Enget, höö                     22 laß
                Schog och muulbet till nöd-
                torfften.
                Qwarn                           0
                Fiske                             0
                Humblegård                   0


(Karttext:)

Öön möter
Myr eng till Järbo.
Myr wallz eng, elak med småt byske ibland
Biörke eng möter.
Swijna eng möter.
Tall jord
Järbo möter
Tall jord
Myr wallz eng
Soolberga möter.
Swijna möter.
Talle jord
Talle jord.
Talle jord.

(Annan anteckning:)

Solberga        Järbo.