T6:156


(Rubrik:) Wåla heradt.        Harebo sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Är Öön, skattegård           4 öre
B.        Gärdett, vtsäde                  7 tunnor
C.        Vtsäde                              8 1/2 tunnor
D.        Myr eng, intet mykit godh  80 laß
            Skog och muulbet till nödtorfften.
            Näfuer och timberskog intet.
            Humblegård                      100 stänger
            Miöl och sågequarn           0
            Fiske                                0  


            Notarum Explicatio

E.        Staalbo, skattegård            4 öre
F.        Gärdet, vtsäde                   8 1/2 tunnor
G.        Vtsäde                              7 3/4 tunnor
H.        Myr wallz eng, höö            24 laß
I.          Myr wallz eng, höö            42 laß
K.        Hård wallz eng                  10 laß
            Alle handa tarfueskog till nödtorften
            God muulbeet.
            Humblegård till                  50 stänger
            Qwarn som går hööst och wåhr.
            Fiske tämeligitt gott.    
                Schog och muulbet till nöd-
                torfften.
                Qwarn                           0
                Fiske                             0
                Humblegård                   0


(Karttext:)

Wijby egor mota1.
Wijby gårdz egor möta och äre frälße.
Myr wallz eng, intet synnerlig gräß wext.
Soolberga eng möter.
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Öön        Staalbo.

1 D.v.s. möta