T6:158


(Rubrik:) Wåla heradt


            Notarum Explicatio

A.        Marbeck, skattegård             4 öre
B.        Gärdett, vtsäde                      3 tunnor
C.        Vtsäde                                  10 1/2 tunnor
D.        Vtsäde                                  3 1/2 tunnor
E.         Myr eng, höö                        34 laß
F.         Hård och myr walz eng, höö 15 laß
G.        Boengen, myr wallz höö        32 laß
H.        Tompt till bete.
                Timberskog, näfuer skog och all
                nödtorfftig skog till fyllest.
                Godh muulbeet.

                Qwarn             0
                Humblegård     0
                Fiske               0

(Karttext:)

Berg möter
Hård wall och godh myr wall
Karbo möter på denne sidan
Biörke jord
Leer jörd
Myr wallz eng, kallas Boengen
Tompt.
Intet synnerlig bärande
Biörke jord
Myr eng
Swijna möter.
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Marbech

(Senare blyertsanteckning:)

2:16