T6:159


(Rubrik:) Harebo sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Berg, skattegård               4 1/3 öre
B.        Gärdett, vtsäde                 8 tunnor
C.        Vtsäde                             9 1/4 tunnor
D.        Linden, höö                      7 1/2 laß
E.         Linden, höö                     6 1/2 laß
F.         Hård wallz eng, höö         24 laß
G.        Myr wallz eng, höö           42 laß
                Timber, näfuer och all nödtorfftig skog
                till fyllest.
                Godh muulbeet. Fiske   0
                Qwarn                          0
                Humblegård                  0
            Enget G hafuer sombliga åhr skada
            af wårfloden.
H.        Beetz haga, doger hwarken till åker eller eng,
            vtan är full af steen 

(Karttext:)

Ekelunda möter, frälße
Beetz haga
Sand jord.
Lind
Myr wallz eng.
Hård wallz eng, skarp
Lind
Sand jord.
Marbech möter.

(Annan anteckning:)

Berg.