T6:160


(Rubrik:) Wåla heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Karbo, skattegård            7 2/3 öre
B.        Gärdet, vtsäde                 6 1/2 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde                 6 1/2 tunnor
D.        Linden af myrwall, höö     5 laß
E.         Myreng                           15 laß
               Timber och näfuer skog godh.
               Godh muulbeet.
               Tämeligitt gott fiske i Karbo siöön
               Humblegård                  300 stenger
               Miölquarn som går höst, wåhr.

       
F.         Biörßbo, et torp som ligger till Karbo
            och är intet skattlagt.
G.        Vtsäde                             1 1/8 tunnor
H.        Vtsäde                             1 tunnor
I.          Myr eng, höö                   4 laß


(Karttext:)

Talljord både gärden.
Nora soch<n> möter
Berg möter.
Talle jord
Tall jord
Sand jord linder
Marbech möter.


(Andra anteckningar:)

Karbo och Karbo torp