T6:164


(Rubrik:) Wåla heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Berga äre gårdar                        2
            1. Skattegård                             2 2/3 öre
            2. Frälße gård                            4 öre      
            Till prästegården vti denna by är 1 1/3 öre   
B.        Gärdett, vtsäde                          10 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                                       9 3/4 tunnor
D.        Hård wallz, skarp eng, höö         60 laß
E.         Myr wallz eng, höö                    40 laß
            Timber skog intet, allenast nöd torftig tarfue-
            skog och muulbeet. Fiske           0 
            Humblegård till skattegården      200 stenger
            Qwarn                                       0
            En eng lydandes till denna by fins fol. 166, noterat littera H, 16 laß

1          är skattegården, åhrligit vtsäde    31 tunnor
2.         Frälße, åhrligitt vtsäde                5 1/8 tunnor
            Prästegården                              2 tunnor

            Höö till skattegården                  30 laß
            Till frälßegården höö                  50 laß
            Till präste gården höö                20 laß


(Karttext:)

Leer jord
Moo jord
Hård wallz eng, intet synnerlig bärande.Wijby åhn.
Wijby frälße möter.
Myr wallz eng, elak.

(Andra anteckningar:)

Berga

1 Härefter ett bråktal som ser ut att vara medvetet utplånat