T6:165


(Rubrik:) Harebo sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Bogärde, skatte                 2 öre
B.        Vtsäde                              3 3/4 tunnor
C.        Vtsäde                              4 1/2 tunnor
D.        Vtsäde                              2 tunnor
E.         Ny rögd eng, höö             4 laß
F.         Hård wallz eng, höö          18 laß
            Obrukat åker i gärdet C    1 3/4 tunnor
            Lind vti gärdet B, höö       3 laß
         
              Timberskog på andras egor
              såßom och muulbeet och annan
              tarfueskog på andra egor.   
              Humblegård till                100 stenger
              Qwarn                            0
              Fiske                              0   
            En eng lyder till denne by och
            fins fol. 166, noterat littera I, 26 laß
            Ny rögd skogz eng till Bogärde fins fol. 231, noterat littera P    6 laß2    fol. 166


            Notarum Explicatio

G.        Rudun, skattegård             2 öre
H.        Vtsäde                              3 1/2 tunnor
I.          Vtsäde                             3 1/2 tunnor
K.        Engen, höö af gott slag      50 laß
            Skog och muulbeet till nödtorften
            Fiske                                0
            Såg och miölquarn            0
            Humblegård till                 100 stenger  


(Karttext:)

Nörsellia möter
Sand jord
Leer jord
Hård wallz eng skarp.
Leer jord
Qwarsta möter.
Hård walz eng.
Myr wall ibland.
Prästegården möter.
Scala ulnarum.

(Andra anteckningar:)

Bogärde      Rudnu

(Senare blyertsanteckningar:)

Bogärde   4 ??? ???

1 Äldre numrering, motsvarar s. 166.
2 Denna anmärkning egentligen till vänster om den övriga texten.