T6:166


(Rubrik:) Wåla heradt.        Harebo sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Hollm, skattegård,  4 öre
            hema i byn, och vti Häßle-
            by hafuer denne gård vt-
            jord                              1 öre  
B.        Vtsäde                          6 1/4 tunnor
C.        Vtsäde                          5 1/2 tunnor
D.        Enget, höö af hård wall  27 laß,
            af myrwall höö              52 laß
E.         Hafre wreet, vtsäde      1/2 tunnor
F.         Hafre wreet, vtsäde      1 tunnor
G.        Wreeten, vtsäde            3/4 tunnor
            Jngen timberskog, men
            annan nödtorfftig skog
            är här till.
            Muulbeet tämelig godh
            Miöl och sågquarn                   0
            Humblegård till                        100 stenger
            Fiske                                       0
H.        Skogz eng, höö                        16 laß,
            hörer till Berga, fol. 164.           
I.          Skogz eng, höö                       26 laß,
            hörer till Bogärde, fol. 165.
K.        Skogz eng, höö                        80 laß,
            hörer till Hollm.
L.         Tegen, lyder till Nårbo             11 laß     fol. 162
M.        Teeger, lyder till Hollm            13 laß
N.        Teegen, lyder till prästegården  20 laß    fol. 163         
O.        Skogz eng, höö till Biörk          12 laß    fol. 164
P.         Ny rögd eng af skogz wåll        6 laß,
            hörer till Bogärde, fol. 165.

(Karttext, vänster sida:)

Tall moo
Prästegården möter.
Talle moo
Hårdwalz eng godh
Tall moo
Myr wallz eng, ny rögt.
Myr wallz eng, intet synnerlig godh

(Höger sida:)

Wijby åhn.
Wijby frälße möter
Här vtan före äre alt frälße engiar.
Scala ulnarum.

(Andra anteckningar:)

Hollm        Hollms, Bogalz1 och Berga engiar

1 D.v.s. Bogärdes