T6:167


(Rubrik:) Wåla heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Bratteberg, skattegårdar      2
            Frälße gård                         1
            1. Skattegården är        5 öre
            2. Skattegården och      5 öre
            3. Frälße gården            2 öre 
B.        Vtsäde                          16 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                          18 tunnor
D.        Wreeten, vtsäde            7/8 tunnor
E.         Myr och hård walz eng, höö 100 laß,
            een deel af hwardere slagett.
F.         Beetz haga, doger till eng.
            Tarfue skog till nödtorften.
            Muulbeet till nödtorften.
            Fiske                            0
            Miöl och sågquarn        0
            Humble gård till hwar gård
            200 stenger

1.         Skattegården, åhrligitt vtsäde 7 tunnor
2.         Skattegården                         7 tunnor
3.         Frälßegården                         3 1/4 tunnor
            Höö till 1 skattegården           42 laß
            Höö till 2 skattegården           42 laß
            Höö till 3 frälßegården            16 laß

(Karttext:)

Moo jord
Myr wallz eng
Leer jord
Hård wallz eng
Leer jord
Här möter Wreeta i Wåla sochn.
Tall jord
Myreng, elak.
Wijby åhn.
Scala ulnarum.

(Andra anteckningar:)

Bratt berg            skall ??? ??? ??? emillan Harebo och Huddunge