T6:17


(Rubrik:) Wåla heradt        Nora sochn.


            Notarum Explicatio                            

A.        Myr eng, hörer till Jngebo i Nora sochn och
            kallas Taal bechz eng, höö            50 laß
B.        Myr eng till Jngebo, heeter och Taalbechz eng,
            räntar höö                                    12 laß
C.        Myr eng till Jngebo, kallas Taalbechz eng,
            räntar höö                                    12 laß
D.        Myr eng, hörer till Jngebo, kallaß Taalbechen,
            räntar höö                                    70 laß
            Jngebo fins igen fol. 57.

(Karttext, vänstra sidan:)

Jngebo wijken löper in vti elfuen
Jngebo egor i Nora sochn möta
Myr eng, intet synnerlig bärande
Myr eng, intet synnerlig godh.
Myr eng, intet mykit bärande

(Högra sidan:)

Myr eng.
Taal bäcken
Myr eng
Myr eng, intet mykit godh
Stor åhn, löper vtur Hallaren och in vti Store Daal elfuen, som här kallas Nora elf.
På denne sidan om Stor åhn möter Enåker sochn.
Scala ulnarum.