T6:172


(Rubrik:) Wåla heredt.      Huddunge sochn


            Notarum Explicatio

A.        Rön wijken, skattegård een  3 öre
B.        Gärdett, vtsäde                    5 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde                    4 1/2 tunnor
D.        Nörr engett, höö                  37 laß af
            myr wall.
E.         Siöö engett, hård wall          21 laß  
F.         Starr kärret, höö                 10 laß
                 Alle handa slagz tarfueskog.
                 Fiske gott.
                 Muulbete gott.
                 Qwarn som går hööst och wår.
                 Humblegård intet.
            Här till är och sågequarn som går
            hööst och wåhr.

(Karttext:)

Qwall bäcken.
Söder Åmyra möter.
Myrwallz eng.
Leer mylla
Hafre jord
Hafre jord
Leer mylla
Leer mylla
Hård walz eng
Rön wijkz siöön, hörer halfparten till Söder Åmyra.
Myr eng
Löffsta sochn möter.
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Rönwijken.