T6:173-174


(Rubrik:) Wåla heredt.      Huddunge sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Wästerbo, skattetorp   1 öre
B.        Gärdet, vtsäde             2 tunnor
C.        Gärdet, vtsäde             4 1/2 tunnor
D.        Rögningz eng, höö        20 laß
                Schog och muulbete till
                nödtorfften
                Humblegård      0
                Qwarn              0
                Fiske                0


            Notarum Explicatio

K.        Biörnarbo, skatte torp         1 öres land
L.        Gärdett, vtsäde                    2 1/2 tunnor
M.       Gärdett, vtsäde                    2 tunnor
N.        Hårdwalzeng, höö               12 laß
O.        Myr walz eng                      9 laß  
                Allehanda skog till nödtorfften.
                Muulbet godh. Fiske       0
                Såg och miölquarn          0
                Humblegård                    0


            Notarum Explicatio

E.         Söder Åmyra, skattegård    7 öre
F.        Gärdet, vtsäde                     2 1/2 tunnor
G.        Vtsäde                                6 1/2 tunnor
H.        Myr eng, höö                      18 laß
I.          Myr eng, höö                      14 laß     
                Allehanda slagz tarfueskog till
                nödtorfften.
                Godh muulbet.
                Gott fiske.
                Miölquarn som går höst och wåår.
                Humblegård                    0
                Sågequarn                      0


(Karttext, Wästerbo:)

Beetz haga
Rögningz eng.
Swart mylla
Swart mylla

(Söder Åmyra:)

Leer mylla
Beetzhaga
Myre eng
Leer mylla
Rön wiken möter.
Myre eng.
Här möter Håkz byen
Rön wijkz siön

(Biörnarbo:)

Nörr Åmyra möter.
Hardwalz eng.
Myr eng
Talljord
Talle jord
Lind

Scala ulnarum.

(Andra anteckningar:)

Wästerbo      Söder Åmyra      Biörnarbo