T6:176


(Rubrik:) Huddunge sochn


            Notarum Explicatio

A.        Jälebo, skatte torp       1 öre
B.        Vtsäde                1 1/4 tunnor
C.        Vtsäde                1 1/2 tunnor
D.        Hård walzeng      6 laß
                Skog och muulbeet tillfyllest.
                Såg och miölquarn  0
                Fiske                      0
                Humblegård            0


            Notarum Explicatio

E.         Pärßbo, skattegård     4 öre
F.        Vtsäde                 5 1/2 tunnor
G.        Vtsäde                6 tunnor
H.        Wreten, vtsäde    1 1/2 tunno
I.          Enget, höö          30 laß   
                Skog och muulbeet till
                fyllest.
                Fiske                      0
                Qwarn som går höst
                och wååhr
                Humblegård            0

(Karttext:)

Hård walz eng
Moo jord
Moo iordh

Sillebo möter
Hafre jord
Lind
Talle jordh
Hård wallz eng.
Lind
Talle jord
Löffsta sochn möter och Nool siö by.

(Andra anteckningar:)

Jällebo och Perß bo.