T6:177


(Rubrik:) Wåla heredt.        Huddunge sochn


            Notarum Explicatio

A.        Nörr Åmyra, skatte       8 öre
B.        Vtsäde                12 tunnor
            Obrukatt i B        1 1/2 tunno
C.        Vtsäde                11 tunnor
            Vti C mager jord 1 1/2 tunnor  hafrejord
D.        Engett, höö          38 laß
E.        Engett, höö          54 laß
F.        Engett, höö          20 laß
                Skog och muulbeet tillfyllest.
                Qwarn står öde.
                Humble gård        300 stänger
                Fiske något. Sågequarnar   0


            Notarum Explicatio

G.        Kräkelfallett
H.        Vtsäde                1 5/8 tunnor
I.         Engett, höö          3 laß
           Schog och muulbete till nöd-
           torfften.

           Detta torp ligger på Nörre
           Åmyra bolstadh. 

(Karttext:)

Tall jordh
Swart mylla.
Sillebo möter.
Hård wallz eng skarp.
Leer jord
Obrukat
Hafre land
Leer jordh
Ler jord
Myr wallz eng
Rögningz eng af myrwall.
Scala ulnarum.

(Andra anteckningar:)

Kräkell fallet.        Nörr Åmyra