T6:178


(Rubrik:) Wåla heredt.        Huddunge sochn


            Notarum Explicatio

A.        Sillebo, skattegård    11 öre
B.        Vtsäde                16 tunnor
C.        Vtsäde                18 tunnor
D.        Engett, höö          30 laß
            Der af hårdvalz    8 laß    
E.        Myrengett, höö    8 laß
F.        Qwarn, hörer till Sißell-
            bo, går höst och
            wåhr.

            Alle handa godh schog
            Muulbet godh.
            Humblegård        0

H.        Linden, höö    6 laß
            Till denne gård är
            et eng som fins fol. 181,
            noterat littera K.
            Myr engh till    28 laß

(Karttext:)

Huddunge byn möter.
Myr eng elak
Hård walz eng skarp
Myr wallz eng elak
Store skogen möter.
Myre eng.
Hafrejord
Ler jord
Leer jord
Ler jord
Moo jord
Hafre land
Obrukat åker.
Pärßbo möter.

(Andra anteckningar:)

Sillebo.