T6:18


(Rubrik:) Wåla heradt.


            Notarum Explicatio                            

A.        Elfeng, kallas Oxevdden
            och hörer till Buska, är af
            myr wall, höö                      8 laß        
B.        Elf eng, kallas Skällar muren,
            lyder till Wäster gården i Nol-
            myra, myreng, höö              4 laß
C.        Elf myreng, kallas Skällarmu-
            ren, lyder till Buska             2 laß
D.        Elf myreng, kallas Skällarmu-
            ren och lyder till Gäddesiöö,
            räntar höö                           2 laß
E.        Elfeng, kallas Skällar muren,
            lyder till prästegården, rän-
            tar höö                               2 laß
F.        Elf eng, heeter Skällar muren,
            lyder till Liuß beck, höö      2 laß
G.        Elf eng, heeter Skällar muren,
            hörer till Millan gården i Nol-
            myra och är crone, höö       3 laß
H.        Elf eng, kallas Skällar muren,
            lyder till Öster gården i Nolmyra
            och är skatte, höö               2 laß

(Karttext:)

Store elfuen.
Oxevdden, elf eng af myrwall
Skällar muren, elf eng af myr wall
Anderßbo wijken.
Andersbo möter.
Wärkåhn.
Scala ulnarum.