T6:180-181


(Rubrik:) Wåla heredt.        Huddunge sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Sißillbo, skatte        6 öre
B.        Vtsäde                    11 tunnor
C.        Vtsäde                    9 3/4 tunnor
D.        Bolandet                 1 5/8 tunnor
            Igenlagt        3 1/2 tunnor
E.         Myreng, höö             11 laß,
            lyder till Huddungebyn fol. 184. 
F.         Enget, höö                3 laß
G.        Beetz haga, doger till åker och eng.
H.        Hård wallz eng skarp 38 laß
I.          Myr eng, höö            14 laß
K.        Myr eng, höö            28 laß
            Detta enget hörer till Sillebo    fol. 178

                Alle handa slagz tarfueskog.
                Gott muulbete.
                Qwarn en half till hopa med
                Sillebo som går höst och wåhr.
                Humblegård till      200 stänger
                Jntet fiske.


            Notarum Explicatio

L.         Ökeß bo, skatte     1 öre
M.        Vtsäde                   1/2 tunnor
M.        Vtsäde                   9/16 tunnor
N.        Myr eng, höö          6 laß
            Schog och muulbeete
            till nöd torfften.
            Såg och miölquarn  0 
            Fiske något.
            Humblegård             0


            Notarum Explicatio

O.        Hedebo, skatte to<r>p, intet skat lagt,
            hörer till Huddunge byn.
P.         Vtsäde                    3/4 tunnor
Q.        Vtsäde                    1 tunnor
R.         Engett, höö             3 laß
            Skog, muulbet och andra nödtorfter
            nogh. Såg och miölquarn  0 
            Humblegård                      0
            Fiske intet.


            Notarum Explicatio

S.         Harßbo, skattetorp    1/16 öre
T.         Vtsäde                2 1/2 tunnor
V.        Vtsäde                 2 1/2 tunnor
W.       Beetz haga, doger till eng.
X.        Myreng, höö        16 laß
Y.        Stubb rögning       2 laß    
               Schog och muulbete tillfyllest.
               Fiske vti Har siöön.
            Detta torp ligger till Hud-
            dunge byns egor fol. 184.


(Karttext, s. 180:)

Myr eng till Sillebo
Nörr Åmyra möter.
Myr eng
Moojord.
Myr eng
Moojord.
Talle jord
Beetz haga
Myr eng
Har siöön, ligger till Huddunge byn.
Scala ulnarum.

(s. 181)

Huddunge byn möter.
Myr eng, hörer till Huddunge byn
Boland igen lagt, swag jord.
Hafreiord
Hård walz eng
Betz haga
Tallejord
Talle jord
Hafre jord.
Sillebo möter.

(Andra anteckningar:)

Ökesbo   Hedebo.   Hareßbo      Sißillbo