T6:182


(Rubrik:) Wåla heredt


            Notarum Explicatio

A.        Hertigebo, skatte     1 öre
B.        Vtsäde                    3 3/4 tunnor
C.        Vtsäde                    2 3/4 tunnor
D.        Linden, höö             4 laß
              Engen till denne gård ligger i
              Halßiö engen, allenast till  1 öre,                           Vti H hafver
              fol. 185, vti littera H, jtem fol. 186, littera F.        Hertigbo 2 laß,
              Schog och muulbeet till nöd torften                       vti F, G hafver
              Gott fiske.                                                           Hertigbo 3 laß.1
              Qwarn som går höst och wåhr.
              Humblegård        100 stänger


            Notarum Explicatio

E.        Diurkarß bo, skatte     3 2/3 öre
F.        Vtsäde                     5 1/8 tunnor
G.        Vtsäde                    6 1/2 tunnor
H.        Engett, höö              8 laß
              Skog och muulbeet godh.
              Gott fiske.
              Qwarn som går höst och wåhr.
              Humblegård             100 stänger
            En enges teeg som hörer här till
            fins igen på Siggeberga chartet
            i Nora sochn, fol. 47, vti littera C   5 laß,
            fins fol. 187
            såßom och en som ligger vtmedh
            Hallsiö nörr eng, fol. 186, noterat
            littera I, hård walz eng  27 laß


(Karttext:)

Obrukat åker
Store skogen möter emillan Harebo och Huddunge.
Leer jord
Leer jord
Hall siön
Sand jord
Stor skogen möter.
Sand jord  
                

(Andra anteckningar:)

Hertigbo och Diurkarsbo.

1 Denna anmärkning egentligen till vänster om den övriga texten.