T6:183


(Rubrik:) Huddunge sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Lagebo, skattegård     4 öreßland
B.        Vtsäde                    3 5/8 tunnor
C.        Vtsäde                    4 3/4 tunnor                                      Eng till denna gård fins fol. 185, littera H,
D.        Vtsäde                    9 1/2 tunnor, obrukat 1 1/2 tunnor     såßom och eng här till  fol. 186, littera F, G.
E.         Vtsäde                    6 1/2 tunnor                                     Jngen sågequarn. 
F.         Linden, höö                     12 laß
G.         Linden, höö                     16 laß
H.         Engett, höö                      26 laß
I.          Styke åkerland obrukatt, ligger till
             Hallsiö                    1 3/4 tunnor
                  Skog och muulbeet till nödtorfften.
                  Fiske gott vti Hall siön.
                  Qwarn som går höst och wåhr.
                  Humblegård               300 stänger
             Denne gård hafuer een vtjord lig-
             giandes i teegskiffte med Hallsiö, Grän-
             berga, Domarbo och Gropen vti gär-
             den E och F, och sama vtjord är 2 öre
             och sååß der på vti gärdet E       3 tunnor

(Karttext:)

Stymne becken.
Här möter Stymne
Moo jord
Moojord
Obrukat åker.
Talle jord
Talle jord
Hård wallz eng skarp
Huddunge byn möter.
Scala ulnarum.                  

(Andra anteckningar:)

Lagebo

(Senare blyertsanteckningar:)

12 1/2
18