T6:184


(Rubrik:) Wåla her<a>dt.    Simtuna heradt.            Huddunge sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Huddunge byn, skattegårdar   5
            1. Nörr gården                12 öre
            2. Gården                        14 ore1        
            3. Gården                        11 öre, 4 pengar
           
4. Gården                        12 öre
            5. Gården                        6 öre
B.        Gärdett, vtsäde                 69 tunnor
            J sama gärdet                   6 tunnor swag
            hafrejord.     
C.        Gärdett, vtsäde                 67 tunnor
            J samma gärdett               4 tunnor igen lagt
D.        Gärdett, vtsäde                 28 tunnor, intet igen lagt
E.        Linden vti nörregärdett            24 laß
F.        Nörr engen af myr wall, höö    140 laß
G.        Hård wallz eng, höö                105 laß
H.        Söder engett, helpa<r>ten myr och hårdvall    199 laß
I.          både H och I till hopa, halfparten af
            hård wall.
K.        Linden i gärdett, höö               25 laß
L.         Obrukatt åker, är tillförende teknadt
            i gärdet C ibland det jgenlagda landet.
M.       Prästegården                     8 1/2 öresland
N.        Gärdet, vtsäde                  6 tunnor
O.        Gärdett, vtsäde                 11 tunnor
P.         Engett, höö af hård wall     6 laß
Q.        Beetz haga till Huddungebyn, doger till eng.
R.        Huddunge kyrkia.
S.         Hård wallz eng, lyder till Raaßbo 30 laß   fol. 179
T.         Beetz haga till Huddungebyn, doger till eng.
V.        Hård wallz eng till byn, höö     6 laß
W.       Hård wallz eng till byn, höö     6 laß
X.        Linden i nörre gärdet C, höö   3 laß
Y.        Tompt till Hudd unge byn

            Till denne by ligger et torp, Hede-
            bo benämbdt, och är intet skattlagt
            och fins fol. 180, noterat littera O.
            En eng till Huddunge byn fins
            fol. 181, noterat littera E         11 laß

            Prästegården hafuer een teeg fol. 187,
            noterat littera D, räntar            5 laß

           Explicatio Specialis

            (Ingen text.)

           Notarum Explicatio

1.         Wreeten, vtsäde              1 tunnor
            J samma wreet höö          9 laß
2.         Wreeten, vtsäde               1/4 tunnor
            Höö                                 3 laß
3.         Wreeten, vtsäde               2 1/2 tunnor
            Höö                                 4 laß
4          är haga, höö                     3 1/2 laß
5.         Wreeten, vtsäde               5/8 tunnor
            Höö                                 9 laß  
6.         Wreeten, vtsäde               7/8 tunnor
            Höö                                 5 laß
            Deße wreetar höra till Hall siö,
            Domarbo, Gränberga och Gropen
            fol. 185.

(Karttext:)

Hallsiö eng möter.
Nörr engen, myrwall.
Lagebo möter.
Hafer jord swag
Hard wallz eng
Raaßbo möter.
Hafre jord
Hårdwall.
Leer jord.
Leer jord
Leer jord
Hafuer jord
Leer jord
Leer jord
Vtöknadt
Hafuer land, swag jord
Lind skarp med skog ibland
Hård wallz eng
Söder engen, hård wall, medell måtig gräßwext
Obrukat åker
Medellmåttig godh.
Sillebo möter.
Scala ulnarum.                 
1 D.v.s. öre