T6:186


(Rubrik:) Wåla heredt.


            Notarum Explicatio

A.        Noolsiö, skattegård         4 öre
B.        Vtsäde                            5 tunnor
C.        Vtsäde                            5 tunnor
D.        Hård wallz eng, höö        6 laß
E.         Hård wallz eng, höö        4 laß
            Linden vti gärdet B, höö  3 laß
            och är noterat med swart B.
            Den andra linden som och är no-
            teradt med swart B          2 1/2 laß
            Linden vti gärdet C, höö  3 1/2 laß
            och är noterat med swart C.
               Allehanda tarfueskog tillfyllest.
               Godh muulbeet
               Gott fiske vti Hall siöön
               Qwarn                         1
               Humblegård                200 stänger


           Notarum Explicatio

F         höra till Hall siöö,
     }    Grän berga, Gropen 
G        och Domarbo, Lagebo
          
och Hertigbo,        138 laß
           Vti denne myr eng hafver
1         gården i Halsiö       27 laß
2         gården, höö           14 laß
3         gården                   27 laß
           Grän berga            23 laß
           Gropen                 12 laß
           Domarbo              27 laß
           Lagebo på sin vtiord,
           höö                       5 laß
           Hertigbo på vtjord 3 laß
H.       Vti hård wallz enget är
           höö på alle gårdarna 48 laß              
1         gården i Hallsiö      27 laß
2         gården                   5 laß
3         gården                   9 laß
           Gränberga             7 laß
           Gropen                 4 laß
           Domarbo              9 laß
           Lagebo vtjord       3 laß
           Hertigbo vtjord     2 laß
I.         Hård wallz eng, hörer
           till Diurkarsbo allena
           och är höö            27 laß


(Karttext:)

Myr wallz eng
Myr walz eng
Moo jord
Moo jord.
Hårdwallz eng.
Hårdwallz eng till Diurkarßbo.
Hall siöön.

(Andra anteckningar:)

Nolsiö