T6:187


(Rubrik:) Huddunge sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Alla 5 A-tegarna höra till Rydie och liggia
            ibland Siggeberga teegarna vti Siggeberga
            eng i Nora sochn, och alle vtaf myrwall,
            ränta                                                 höö     82 laß   
B.        Alla 3 B-teegarna höra till Noolsiö i
            Huddunge sochn, äre och af myrwall            37 laß
C.        Teegen lyder till Diurkarsbo,              höö     5 laß      Diur karßbo fins
D.        Teegen lyder till prästegården i Huddunge     5 laß      fol. 182.
E.        Teegar 2, höra till Siggeberga i Nora socken 28 laß
            och äre deße teegar af myre wall.
            Deße 2 teegar finnas igen på Siggeberg chartet
            i Nora sochn, fol. 47, och äre noterade littera H, G.

(Karttext:)

På denne sidan ligger eng som hörer till Rydie och ligger ibland med Siggeberga i Nora sochn.
Karbo siöön, ligger till Harebo sochn.
Scala ulnarum.

(Andra anteckningar:)

Rydie och Nolsiö engiar och en teeg till Diurkarsbo