T6:188


(Rubrik:) Wåla heredt.


            Notarum Explicatio

A.        Leena, skattegård         2 öre
B.        Gärdett, vtsäde             6 1/4 tunnor
C.        Gärdett, vtsäde             4 1/2 tunnor
D.        Linden, höö                  5 laß
E.         Hård wallz engett, höö 10 laß
F.         Hård walz eng, höö      46 laß             
G.        Beetz haga, doger huarken till åker eller eng
                Allehanda slagz tarfueskog
                till nödtorfften.
                Godh muulbeet.
                Qwarn som går hööst och wåhr.
                Fiske                        0
                Humblegård              0          

(Karttext:)

Hard wallz eng
Tall jord
Hård wallz eng
Talle jord
Scala ulnarum.

(Andra anteckningar:)

Lena