T6:189


(Rubrik:) Huddunge sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Barkan, skatte torp        1 öre
B.        Gärdett, vtsäde               2 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                           2 1/2 tunnor
D.        Engett af hård wall, höö  11 laß
E.         Beetz haga, doger huarken till åker eller eng.
H.        Linden i gärdet C, höö    4 laß
F.         Engett, kallas Deeger engen och hörer till
            Hall siö, Grän berga, Domarbo
            och Gropen och mäst af myrwall,
            räntar höö                      50 laß
G.        Bolandet, lyder till Grän berga al-
            lena, räntar höö              11 laß, half-
            parten myr wallz och halfparten
            hårdwallz.  
                Schog och muulbet tillfyllest.
                Miölquarn som går höst och wåhr.
                Fiske                         0
                Humblegård               0          

(Karttext:)

Moojord
Moo jord
Hård walz eng
Kall<a>ß Deeger engen
Myr wallz eng.
Domarbo möter.
Myr wall
Hård wall

(Andra anteckningar:)

Barkan och Halsiö och Domarbo eng.