T6:19


(Rubrik:) Wåla heradt.


            Notarum Explicatio                            

A.        Myreng, hörer till Östa både gårdarna och
            ega lijka mykit efter öretalet, räntar
            heele enget höö                   154 laß
            Östa fins igen fol. 56,
            kallaß Swar wijkz måßan.

(Karttext:)

Stor Daal elfuen.
Östa siön.
Myr eng, kallaß Swarwijkz måßan
På denne sidan möta crones allmänningz engiar widh Tidåhn.
Scala ulnarum.