T6:20


(Rubrik:) Nora sochn.


            Notarum Explicatio                            

A.        Teegarna, höra till Nolmyra byn
            och äre af myrwall, kallaß Hyn-
            de myran, ränta alle tree till hopa
            höö                               22 laß
B.        Teegarna, lyda till Gäddesiö och
            kallaß Hynde myran, ränta både
            tillhopa höö                   6 laß
C.        Teegarna, höra till prästegården,
            kallaß och Hynde myran, ränta
            både till hopa höö         7 laß
D.        Teegarna, höra till Liußbech, kall<a>s
            Hynde myran, ränta både tillhopa
            höö                               4 laß
E.        Vrfiell, lyder till Anders bo, heeter
            och Hynde myran, höö  14 laß
F.         Cronones allmänning, heeter Hyn-
            de myran, höö               40 laß
            Nolmyra fins fol. 24.
            Vti alle teegarna A hafuer och
            Buska sin deel för 2 öre vtjord,
            som Buska eger i Nolmyra.   

(Karttext:)

Cronones allmänning, kallaß Hyndemyran.
Vrfiell